Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/10 ΣΤΙΣ 12:30 ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια; Το τρίτο μνημόνιο έρχεται για να διαλύσει ότι απέμεινε από τα προηγούμενα. Με βάση την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ προβλέπεται 20% περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης των ήδη τσακισμένων οικονομικά πανεπιστημίων, υποταγή της έρευνας στις ανάγκες των μεγαλο-επιχειρήσεων και όχι της κοινωνίας, περιορισμός του συνολικού αριθμού των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με αύξηση των εισακτέων στα ΤΕΙ και κλείσιμο τμημάτων, αύξηση επιμερισμού κόστους στους φοιτητές.Ταυτόχρονα , συνεχίζεται το κλίμα εντατικοποίησης των σπουδών και πειθάρχησης των φοιτητών ως κομμάτι της χρόνια επιβαλλόμενης εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης. Όλα αυτά την ώρα που η ανεργία στους νέους οργιάζει, η κυβέρνηση σύμφωνα με τις επιταγές των δανειστών, ΕΕ και ΔΝΤ προτείνει απλήρωτες πρακτικές ασκήσεις και voucher. Δηλαδή τζάμπα εργατική δύναμη για τους εργοδότες χωρίς κανένα εργασιακό και επαγγελματικό δικαίωμα.

Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι θα παρουσιάσει, ως τον Απρίλιο του 2016 νέο νόμο που θα υλοποιεί τους παρακάτω στόχους με βάση την επικαιροποίηση της Έκθεσης ΟΟΣΑ του 2011 :

• Αξιολόγηση εκπαιδευτικού συστήματος

• Συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για ενίσχυση καινοτομίας – επιχειρηματικότητας

• Λειτουργία - διακυβέρνηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

• Αποδοτικότητα, αυτονομία δημόσιων, εκπαιδευτικών μονάδων

• Αξιολόγηση -διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα

Κατ’ αρχάς μειώνουν κατά 20% τον προϋπολογισμό για την παιδεία, προκειμένου να ωθήσουν τα ιδρύματα να αναπτύξουν δικά του δίκτυα χρηματοδότησης, σε άμεση συνάρτιση με τις επιχειρήσεις και το ιδιωτικό κεφάλαιο.

Για να πετύχουν αυτό κρίσιμος κρίκος είναι η σύνδεση της έρευνας με τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις.

Μια έρευνα που δεν είναι για τις ανάγκες του λαού και της νεολαίας, π.χ. δεν γίνεται έρευνα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων φυσικών καταστροφών σε δρόμους και πόλεις κλπ., αλλά η έρευνα δημιουργεί τα Jason (κάμερες υψίστης ασφαλείας στα ανατολικά σύνορα του Αιγαίου για τον εντοπισμό μεταναστών και προσφύγων) και ανακαλύπτει νέες τεχνολογίες για την frontex (φύλαξη συνόρων κλπ.)

Μοχλός για την επιτάχυνση όλων αυτών των αλλαγών είναι η αξιολόγηση μαζί με την προώθηση ελαστικών μορφών εργασίας για ερευνητικό -διδακτικό και διοικητικό προσωπικό ενώ τα συμβούλια ιδρύματος είναι τα κατεξοχήν αρμόδια όργανα όλων των αλλαγών.

Τέλος όλα τα παραπάνω θα γίνουν με κριτήριο «τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ», συνεχίζοντας το νόμο Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου, που αποτελεί μέρος της έκθεσης του ΟΟΣΑ 2011. 

Συγκεκρίμενα στη σχολή μας ,από την επιτροπή προπτυχιακών σπουδών έχει κατατεθεί ένα προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών που θα αντικαταστήσει το υπάρχον.Ως συνέχεια της απονομιμοποιημένης επιβολής των πιστωτικών μονάδων στο τέλος του προηγούμενου ακαδημαικού έτους διαμορφώνεται το νέο πρόγραμμα που περιλαμβάνει :
  • μείωση των μαθημάτων από 61 σε 50.Μια μείωση που δεν έρχεται να ευνοήσει τους φοιτητές αλλά να εντείνει το σκληρό πλαίσιο σπουδών με αύξηση των εβδομάδων διδασκαλίας(14 εβδομάδες) και συρρίκνωση της εξεταστικής περιόδου(2 εβδομάδες) με την ταυτόχρονη αφαίρεση μαθημάτων κορμού(ΜΕΤ) και παραμονή δευτερευόντων (Διοίκηση και Οργάνωση επιχειρήσεων)
  • κατεύθυνση επιβολής αλυσιδών μέσω του διαχωρισμού των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και διαμόρφωση προαπαιτούμενων μαθημάτων για την παρακολούθηση των επόμενων(π.χ. σύνδεση μαθημάτων γεωδαισίας)
  • αναδιαμόρφωση των ροών κατεύθυνσης με ξεκάθαρη σύνδεση των αναγκών της αγοράς με το αντικείμενο της σχολής(π.χ. μεταβολή της Τοπογραφίας ΙΙ σε Γεωπληροφορική)
  • πλήρης εξειδίκευση των επιμέρους κατευθύνσεων με διάσπαση του γνωστικού αντικειμένου και κατ’επέκταση τον κατακερματισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων
  • κατάργηση των Μεγάλων Γεωδαιτικών Ασκήσεων ΙΙ και δημιουργία μιας πρακτικής σε επιχειρήσεις με εκμετάλλευση των φοιτητών και υποτυπώδες πληρώμες από προγράμματα τυπού ΕΣΠΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 Καμία εφαρμογή των πιστωτικών μονάδων και διάσπαση του ενιαίου πτυχίου. Καμία σκλήρυνση των όρων φοίτησης και αντιδραστικών αλλαγών του προγράμματος σπουδών. Εξεταστική 4 εβδομάδων και επί πτυχίω εξεταστικές χωρίς προαπαιτούμενο αριθμό μαθημάτων.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/10 ΣΤΙΣ 12:30 ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ